Софтуерно Инженерство
Loading...
Nikola3132 avatar Nikola3132 6 Точки

Programming Basics with C# Зала за танци

Здравейте, колеги

 

Ако някой може да ми помогне да си намеря грешката на задачата ще мъ бъда много благодарен.

Благодаря предварително 

Ето и задачката :

Група танцьори си търсят нова зала. Залата, която са харесали, е правоъгълна и има размери:
L - дължина и W - ширина (в метри). В залата има квадратен гардероб със страна - A и правоъгълна скамейка
с площ 10 пъти по-малка от площта на залата.
Мястото, което заема един танцьор е 40 см² и допълнително за свободно движение му трябват още 7000см².
Напишете програма, която да изчислява колко танцьори могат да се поберат в залата и да се движат
свободно.
Полученият резултат трябва да се закръгли до най-близкото цяло число надолу.
Вход
От конзолата се четат 3 реда:
1. L – дължина на залата в метри – реално число в интервала [10.00 … 100.00];
2. W – ширина на залата в метри – реално число в интервала [10.00 … 100.00];
3. А – страна на гардероба в метри – реално число в интервала [2.00… 20.00];
Изход
Да се отпечата на конзолата едно цяло число – броя танцьори, които могат да се поберат в свободното
пространство на залата, закръглени до най-близкото цяло число надолу.

Вход Изход Чертеж Обяснения
50
25
2
1592 Големина на залата в квадратни сантиметри: (50 * 100) * (25 * 100)

= 12 500 000;
Големина на гардероба: (200 * 200) = 40000;
Големина на пейката: 12 500 000 / 10 = 1 250 000;
Свободно пространство = 12 500 000 – 40000 – 1 250 000 =
11210000;
Брой танцьори = 11210000 / (40 + 7000) = 1592;

 

 

         static void Main(string[] args)
        {
            var L = double.Parse(Console.ReadLine());
            var W = double.Parse(Console.ReadLine());
            var sideGarderob = double.Parse(Console.ReadLine());
            

            var igrishte = (L * 100) * (W * 100);

            var garderob = (sideGarderob *100)*(100* sideGarderob);

            var skameika = (((L * W)* 100) / 10);

            var tancior = 40+ 7000;

            var mqsto = igrishte - (skameika + garderob);

            var kolkoTanc = mqsto / tancior;

            Console.WriteLine(Math.Floor(kolkoTanc));

            
        }
    }
}
 

0
Programming Basics 16/01/2018 19:58:23
TodorovP avatar TodorovP 177 Точки

Тази грешка може би нямаше да я има, ако вместо

var skameika = (((L * W)* 100) / 10);

беше написан кодът

var skameika = igrishte / 10;

като се използва резултата от вече изчислената площ на залата.

0
Nikola3132 avatar Nikola3132 6 Точки

Mersi, shte go probvam

0