Професионална програма
Loading...
denis.argatski avatar denis.argatski 24 Точки

https://pastebin.com/v9wDfnry - тук може да погледнеш и мойто решение на тази задача.

-1