Софтуерно Инженерство
Loading...
Antchi avatar Antchi 0 Точки

C#: задача 11. Конзолен конвертор от Радиани в Градуси

Зравейте,

Можете ли д ми помогнете относно задачата?

Аз съм написала нещо такова, но ми дава грешка:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp6
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var rad = double.Parse(Console.ReadLine());
            var deg = double.Parse(Console.ReadLine());

            rad = deg * Math.PI / 180;
            deg = rad * 180 / Math.PI;

            var area = Math.PI * rad * deg;
            Console.WriteLine(Math.Round(rad, deg, 2));
            Console.WriteLine(area);


        }
    }
}

 

Тагове:
nikixristov1 avatar nikixristov1 1 Точки

с Math.Round не се получи затова използвах Math.Floor и си го закръгли правилно

static void Main(string[] args)
        {
            var rad = double.Parse(Console.ReadLine());
            var deg = rad * 180 / Math.PI;
            Console.WriteLine(Math.Floor(deg));
        }

0