Професионална програма
Loading...
divanovd avatar divanovd 0 Точки

Programming Basics - Currency Converter

Здравейте, колеги.

Имам затруднение със следната задача: 

Напишете програма за конвертиране на парична сума от една валута в друга. Трябва да се поддържат следните валути: BGN, USD, EUR, GBP. Използвайте следните фиксирани валутни курсове:

Курс

USD

EUR

GBP

1 BGN

1.79549

1.95583

2.53405

Входът e сума за конвертиране + входна валута + изходна валута. Изходът е едно число – преобразуваната сума по посочените по-горе курсове, закръглен до 2 цифри след десетичната точка. Примери:

вход

изход

 

вход

изход

 

вход

изход

 

вход

изход

20

USD

BGN

35.91 BGN

100

BGN

EUR

51.13 EUR

12.35

EUR

GBP

9.53 GBP

150.35

USD

EUR

138.02 EUR

Тагове:
0
Programming Basics