Професионална програма
Loading...
polinausheva123 avatar polinausheva123 2 Точки

Задача 1. Дневна печалба Изпит по Програмиране за начинаещи 28 август 2016

Здравейте, някой дали ще може да ми обясни къде бъркам ? 

https://pastebin.com/GZ8xfr1R

 

Иван е програмист в американска компания и работи от вкъщи средно N дни в месеца като изкарва средно по M долара на ден. В края на годината Иван получава бонус, който е равен на 2.5 месечни заплати. От спечеленото през годината му се удържат 25% данъци. Напишете програма, която да пресмята, колко е чистата средна печалба на Иван на ден в лева, тъй като той харчи изкараното в България. Приема се, че в годината има точно 365 дни. Курсът на долара спрямо лева ще се чете от конзолата.

 

Вход

От конзолата се четат 3 числа:

  • На първия редработни дни в месеца. Цяло число в интервала [5…30]
  • На втория редизкарани пари на ден. Реално число в интервала [10.00… 2000.00]
  • На третия ред – курсът на долара спрямо  лева /1 долар = X лева/. Реално число в интервала [0.99… 1.99]

Изход

На конзолата да се отпечата 1 числосредната печалба на ден в лева. Резултатът да се форматира до втория знак след запетаята.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

21

75.00

1.59

74.61

1 месечна заплата = 21 * 75 = 1575 долара

Годишен доход = 1575*12 + 1575*2.5 = 22837.5 долара

Данък = 25% от 22837.5 = 5709.375

Чист годишен доход = 17128.125 долара = 27233.71875 лв

Средна печалба на ден = 27233.71875 / 365 = 74.61 лева

Вход

Изход

Вход

Изход

15

105

1.71

80.24

22

199.99

1.50

196.63

Тагове:
0
Programming Basics
svetoslav_0 avatar svetoslav_0 1005 Точки
Best Answer

1. След като сметнеш годишната печалба нещо не са ти верни сметките. Годишният доход ще е 12 * месечната заплата + 2.5 * месечната заплата. 

2. От вече полученият доход трябва да се извадят 25%. Има много начини да го направиш. Да речем, че го умножаваш по 0.75 и с така получената стойност вече получаваме чистия годишен доход. Остава само да го разделим на 365.

3. Крайният отговор трябва да е форматиране до втория знак след запетаята. Напр: Console.WriteLine($"{result:f2}");

4. Console.ReadKey() може да не се хареса на Judge, ама тук вече не съм сигурен, най - добре провери

1