Data-Definition-And-Datatypes-Exercises - 13. Car Rental Database

Data-Definition-And-Datatypes-Exercises - 13. Car Rental Database

fbinnzhivko avatar fbinnzhivko 1463 Точки

Judge линк
Решения Линк

 

Тази е единствената задача на която имам 83/100.
Може да разгледаш другите задачи ако искаш.

1
20/01/2018 22:20:23