Професионална програма
Loading...
Daniel_Hristov avatar Daniel_Hristov 0 Точки

Lab: HTML and CSS Overview - 05. HTML Lists грешка

Колеги, крайният резултат ми изглежда идентичен с целта на задачата, но при submit-ване в judge системата, получавам 4 грешки: Unexpected error: Cannot read property 'type' of undefined.
Явно нещо елементарно не довиждам, някой има ли идея какво е?

 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>html-lists</title>
</head>
<body>
    <ol type="I">
    <li>List item 1</li>
      <ol type="a">
        <li>Nested item 1.1</li>
        <li>Nested item 1.2</li>
      </ol>
    <li>List item 2</li>
      <ol type="1">
        <li>Nested item 2.1</li>
        <li>Nested item 2.2</li>
          <ul type="circle">
            <li>Nested item 2.2.1</li>
            <li>Nested item 2.2.2</li>
            <li>Nested item 2.2.3</li>
          </ul>
        <li>Nested item 2.3</li>
      </ol>
    <li>List item 3</li>
      <ul type="disc">
        <li>Nested item 3.1</li>
        <li>Nested item 3.2</li>
        <li>Nested item 3.3</li>
      </ul>
    </ol>
</body>
</html>
0
Web Fundamentals - HTML5
polinausheva123 avatar polinausheva123 2 Точки

И аз имам същия проблем, ще се радвам ако някой поясни къде е грешката и как се поправя 

0
Daniel_Hristov avatar Daniel_Hristov 0 Точки

Виж по-долу. Ако проблемът ти е бил същият като моя - затваряш <li> елемента преди, а не след нестнатия в него под-лист.

0