Професионална програма
Loading...
gstefanova22 avatar gstefanova22 4 Точки

Задача: 01.Навреме за изпит - On Time For The Exam (проблем)

Здравейте!

https://pastebin.com/R45dCAuS - това е решението ми на въпросната задача.

Judge ми дава 87 точки, а проверките към условието се изпълняват всичките. Сигурно имам някакъв много глупав пропуск или грешка.

Може ли малко помощ?

Тагове:
0
Programming Basics
dZf1aeA-Nikolay_A avatar dZf1aeA-Nikolay_A 4 Точки

Пробвай и променливите да са ти int. Иначе ето едно решение и от мен https://pastebin.com/tr17d3qv. ;)

0
Ankoun1 avatar Ankoun1 11 Точки

using System;

namespace lodka_i_ribolov
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            

          int examOfHour = int.Parse(Console.ReadLine()); 
          int minuteOfExam = int.Parse(Console.ReadLine()); 
          int hourOfArrival = int.Parse(Console.ReadLine()); 
          int minuteofArrival = int.Parse(Console.ReadLine());
          int examTime =  examOfHour * 60 + minuteOfExam;
          int arrivalTime =   hourOfArrival * 60 +minuteofArrival;
            int diff = examTime - arrivalTime;
            int hour = Math.Abs(diff / 60);
            int minuts = Math.Abs(diff % 60);
            
            if (diff <0)
                {
                Console.WriteLine("Late");
                if (diff < -59)
                {
                    Console.WriteLine($"{hour}:{minuts:00} hours after the start");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($"{Math.Abs(diff)} minutes after the start");

                }
                }else if (diff > 30)
                {
                    Console.WriteLine("Early");
                if(diff > 59)
                {
                    Console.WriteLine($"{hour}:{minuts:00} hours before the start");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine($"{diff} minutes before the start");
                }
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("On time");
              if (diff > 0) {
                    Console.WriteLine($"{diff} minutes before the start");
                }
            }
                  
    }
    }
   
}

0