Професионална програма
Loading...
shestakov avatar shestakov 0 Точки

Courier express

Куриерска фирма доставя пратки в цялата страна. За услуга тип "standard", срокът за доставка е 3 работни дни и фирмата калкулира цените при следните условия:  За пратки по - леки от 1000 гр. – 3 стотинки на километър.  От 1 кг до 10 кг – 5 стотинки на километър.  От 11 кг до 40 кг – 10 стотинки на километър.  От 41 кг до 90 кг – 15 стотинки на километър.  От 91 кг до 150 кг – 20 стотинки на километър.

 

Ако клиентите желаят експресна доставка (услуга "express"), фирмата извършва услугата в рамките на 24 часа, като начислява надценка за всеки километър както следва:  За пратки по - леки от 1 кг. – на килограм по 80 % от съответната цена на километър;  От 1 кг до 10 кг – на килограм по 40 % от съответната цена на километър;  От 11 кг до 40 кг – на килограм по 5 % от съответната цена на километър;  От 41 кг до 90 кг – на килограм по 2 % от съответната цена на километър;  От 91 кг до 150 кг – на килограм по 1 % от съответната цена на километър;

Напишете програма, която да пресмята при зададено разстояние в км. , тегло на пратката и вида услуга, каква ще бъде стойността за доставка на дадена пратка.

Вход Входът се чете от конзолата и съдържа 3 реда: 1. Тегло на пратката в килограми – реално число в интервала [0.01 ... 150.00]; 2. Тип услуга – "standard" или "express"; 3. Разстоянието в километри – цяло число в интервала [1 ... 1000]

 

Изход Да се отпечата на конзолата един ред: "The delivery of your shipment with weight of {тегло} kg. would cost {цена} lv."  Теглото да бъде закръглено до третия знак след десетичния разделител  Цената да бъде закръглена до втория знак след десетичния разделител

Блъскам се от 1 час и не мога да си намеря грешката.Ще оценя всякаква помощ!
https://pastebin.com/UWjfYx8i

Тагове:
0
Programming Basics
TodorovP avatar TodorovP 177 Точки

Според мен за услуга "express" трябва да се изчислява така:

if (usluga == "express")
                {
                    if (teglo < 1)
                    {
                        cena =   0.03 * razstoqnie * teglo * (1 + 0.80);
                    }

защото 80% е надценката, т.е. цената за км. и кг. - 0.03 * razstoqnie * teglo и още 80% отгоре - умножено с (1 + 0.80).

0