Професионална програма
Loading...
monyarm avatar monyarm 1 Точки

Аз в момента се пробвам на Softuniada 2017 задачите за да си тествам знанията, но не ми излиза 3та, в Visual Studio няма проблем, но в Judge,  не работи както трябва.

using System;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;

public class SoftUni
{
  public static void Main()
  {
    string s = Console.ReadLine();
    int counter = 0;
    var matches = Regex.Matches(s, @"([a-z])\1{1}");


    while (matches.Cast<Match>().Count() > 0)
    {
      s = s.Replace(matches[0].Value, "");
      matches = Regex.Matches(s, @"([a-z])\1{1}");
      counter++;
    }

    if (s == "" || s == " ")
    {
      Console.WriteLine("Empty String");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine(s);
    }
    Console.WriteLine($"{counter} operations");
  }
    
}


 

0