Професионална програма
Loading...
fedele avatar fedele 7 Точки

задача 1000 Days after Birth

Здравейте,

накой може ли да ми каже къде греша.

package SimpleCalculations;

import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;

public class DaysAfterBirth {
  public static void main(String[] args) {
    DateTimeFormatter f=DateTimeFormatter.ofPattern("dd-mm-yyyy");
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    LocalDate d = LocalDate.parse(scan.nextLine(),f);
    LocalDate d1 = d.plusDays(1000);
    System.out.println(d1.format(f));
  }
}

условието на задачата е:

Напишете програма, която въвежда рождена дата във формат “dd-MM-yyyy” и пресмята датата, на която се навършват 1000 дни от тази рождена дата и я отпечатва в същия формат.

Примерен вход и изход:

вход

Изход

25-02-1995

20-11-1997

07-11-2003

02-08-2006

30-12-2002

24-09-2005

01-01-2012

26-09-2014

14-06-1980

10-03-1983

0
Module: Java Advanced
German40 avatar German40 15 Точки

Превърташ date time - сложи 999

0