Софтуерно Инженерство
Loading...
TodorovP avatar TodorovP 177 Точки

Преди циклите трябва да се дефинира променлива, например

int cherryUsed = 0;
int strawUsed = 0;
int raspUsed = 0;

double maxVolumeJuice = 0;

а в циклите трябва да има още следното:

if (currentJuice <= juiceAllowed && currentJuice > maxVolumeJuice)                 
{
                            maxVolumeJuice = currentJuice ;
                            cherryUsed = k;
                            strawUsed = j;
                            raspUsed = i;

}

Така постепенно се доближава до търсените стойности, а след циклите се извежда резултатът.

0
Daniel.Pavlov avatar Daniel.Pavlov 6 Точки

Благодаря ти за помощта.

0
Primaxm avatar Primaxm 5 Точки

Точно! Второто завъртане на циклите не е необходимо. Може директно да се запишат броячите в променливи и да се използват за извеждане на данните.

0