Професионална програма
Loading...
Velichkov avatar Velichkov 87 Точки

Това са битови оператори за присвояване. a <<= 2 ще е еквивалентно на а=а<<2. Останалите работят по същия принцип. Разликата между 2рия и 3тия е че при третия се добавят нулите отзад на числото. За повече инфо можеш да видиш следния линк: http://www.tutorialspoint.com/java/java_basic_operators.htm  под секцията за "Assignment operators".

1