Професионална програма
Loading...
ddrajko avatar ddrajko 5 Точки

Simple Loops 12. Equal Pairs

Здравейте,

Може ли някой да ми помогне?

Получавам по-малко точки за задачата, а мисля че JUDGE има грешка:

при вход:

7
34
-33
52
12
-32
32
23
41
7
25
34
23
124
21

Judje иска изход 88, а аз мисля че е 145/Сумата на последните две числа е 124+21=145, а на -32+32=0)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Equal_Pairs
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            double sumPairs = 0;
            double sumPairsMin = 99999999999999.0;
            double sumPairsMax = -99999999999999.0;

            int count = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++)
            {
                double numberOdd = double.Parse(Console.ReadLine());
                double numberEven = double.Parse(Console.ReadLine());
                sumPairs = sumPairs + numberOdd + numberEven;
                sumPairsMax = Math.Max(sumPairsMax, numberOdd + numberEven);
                sumPairsMin = Math.Min(sumPairsMin, numberEven + numberOdd);
                if (sumPairs/i==numberEven+numberOdd)
                {
                    count += 1;
                }                               
            }
            if (count==n)
            {
                Console.WriteLine($"Yes, value={sumPairsMax}");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"No, maxdiff={sumPairsMax-sumPairsMin}");
            }
        }
    }
}

 

Тагове:
0
Programming Basics
Sim0o0na avatar Sim0o0na Trainer 566 Точки

Здравейте,

За да бъдат по-лесно четими темите във форума, моля спазвайте неговите правила.

 

0