Професионална програма
Loading...
lapd87 avatar lapd87 103 Точки

[Homework] Java Spring Auto Mapping - 01. Problem - Game Store

Привет,

моля някой ако може да погледне кода ми и да каже защо не ми работят валидаторите (говорим мейл и парола). Предполагам грешката е една и съща, но гледах видеото от упражненията на Иван, гледах и примерите от слидо не успявам да намеря разлика.

https://www.dropbox.com/s/j3kbushhp9p9xd4/_01GameStore.zip?dl=0

 

Весело прекарване на празника на всички :)

Тагове:
1
Module: Java DB
lapd87 avatar lapd87 103 Точки

Съжелявам ама пак нищо не разбрах от обясненията :)

пуснах си видеото от предния курс и на 1:48:00 откриха топлата вода. Имплементирах си го и след добавяне на депенданси проработи перфектно :)

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.glassfish.web/el-impl -->
<dependency>
  <groupId>org.glassfish.web</groupId>
  <artifactId>el-impl</artifactId>
  <version>2.2</version>
</dependency>

в имплементацията на регистрирането след като наглася user правя валидацията и всичко е ок

user.setRole(role);

ValidatorFactory validatorFactory = Validation.buildDefaultValidatorFactory();
Set<ConstraintViolation<User>> constraintViolations = validatorFactory.getValidator().validate(user);

if (!constraintViolations.isEmpty()) {
  for (ConstraintViolation<User> constraintViolation : constraintViolations) {
    System.out.println(IODelimiter + constraintViolation.getMessage());
  }

  return false;
}

this.userRepository
    .saveAndFlush(user);

return true;
1
lapd87 avatar lapd87 103 Точки

всичко хубаво си има край. Като сложих ограниченията за игрите и се получи следния проблем при нова игра

HV000030: No validator could be found for constraint 'javax.validation.constraints.Size' validating type 'java.lang.Double'. Check configuration for 'size'

като се сменяше на BigDecimal за цената и т.н.

хвърля ексепшъна при

Set<ConstraintViolation<Game>> constraintViolations = validatorFactory.getValidator().validate(game);

За целта оправих така:

@Size(min = 0, message = "Size must be positive")
@Column(nullable = false, scale = 1)

@Range(min = 0, message = "Price must be positive")
@Column(nullable = false, scale = 2)

сега гърми с 

javax.validation.ValidationException: HV000032: Unable to initialize softuni.gamestore.model.validators.TrailerCheckValidator.

не ми е ясно какво се случва....

Идеи?

Ето проекта към момента

https://www.dropbox.com/s/j3kbushhp9p9xd4/_01GameStore.zip?dl=0

 

Edit:

Видях че имам проблем с регекса на трейлъра и го оправих:

return trailer.matches("^\\w{11}$");

освен това оправих логиката при добавяне и редактиране на игра да поема цял линк и само края:

String[] trailerInput = inputArgs[4].split("=",2);

String trailer = trailerInput[0];
if (trailerInput.length > 1) {
  trailer = trailerInput[1];
}

но все още грешката е същата...

Видях че от копи-пейст е останало в трейлъра на заглавието класовете... тъпо ама го оправих и него

сега пак се връщаме на грешките с Double...

малко гугъл и ето това е решението за големина и цена:

@DecimalMin(value = "0.0", inclusive = true, message = "Price must be positive")

 

Весел празник ето линка на оправената задача :) Благодаря отново на всички отзовали се, без вас нямаше да успея :)

https://www.dropbox.com/s/j3kbushhp9p9xd4/_01GameStore.zip?dl=0

2
08/04/2018 14:17:34
MartinBG avatar MartinBG 3972 Точки

Опитваш се да изпълниш условието за прецизност (символи след десетичната зашетая) за цена и размер, предполагам. :)

Тука има няколко подхода, които могат да се разделят най-общо на две групи:

А. Валидация на входните данни

Б. Валидация на ниво ентити + сетване на колоните в таблиците на базата с желаната прецизност

В. Комбинация между горните две

Входните данни може да се проверяват на няколко места: при прочитането, при конструирането на DTO, при подаването за запис към базата. Най-смислено, според мен, в този случай е проверката да бъде в DTO, като всякакви грешки, открити там се връщат към потребителя.

Системата ще работи и при правилно създадено ентити с валидация на всяко поле - това е най-лесно за реализация и като цяло не е лоша идея да го има, дори и да правим валидацията на други нива (един вид застраховка, ако някой опита да persist-не обект, създаден по нестандартен начин).

По-трудно е за поддръжка, но това може да се адресира, ако си направим анотации за проверка на всяко поле и използваме само и единствено тях на всяко от нивата в програмата ни (напр. @Password, @Email, @URL и т.н., които да ползваме както за entity, така и за dto). 

 

Относно задаването на прецизност за числата в базата през Hibernate, аз знам за 2 начина:

1. Използване BigDecimal тип в entiti-то и към него подбна анотация: @Column(precision = 10, scale = 1)

2. Сетване на типа директно чрез анотация, като това работи и за float/double, но не е добра идея, защото е един вид хардкодване и може да не работи на друга база : @Column(columnDefinition = "DOUBLE(10,1)")

2
lapd87 avatar lapd87 103 Точки

Благодаря че го видя

@Digits(integer = 20, fraction = 1, message = "Invalid size format")

добавих това :) мисля че е най-лесно

1
jameslite avatar jameslite 1 Точки

Nice Homework.

0
18/04/2020 20:32:22