Професионална програма
Loading...
dkunev avatar dkunev SoftUni Team Moderator Forum Admin 512 Точки
Best Answer

Привет IvayloIvanov77,

16:00 ч. в зала Open Source.

0
lapd87 avatar lapd87 102 Точки

от 16? а до колко 22?

0
dkunev avatar dkunev SoftUni Team Moderator Forum Admin 512 Точки

Да, до 22 часа, изпитът ще се проведе в рамките на 6 астрономически часа.

1