Софтуерно Инженерство
Loading...
Smartfish avatar Smartfish 0 Точки

Как мога да извадя и запазя отделни елемнти от масив?

За да мога да сравнявам и събирам определени елементи от масива, предполагам трябва да мога да ги изваждам и запаметявам поотделно и да ги въртя в цикъл със съответно решение за конкретната задача. Само че не ми стана ясно как мога да го направя това. Бихте ли ми обяснили по конкретно с пример. Ето и условието на задачата която ме затруднява:

Write a program to read an array of integers and find all triples of elements a, b and c, such that a + b == c (where a stays to the left from b). Print “No” if no such triples exist.

Examples

Input

Output

1 1 1 1

No

4 2 8 6

4 + 2 == 6

2 + 6 == 8

2 7 5 0

2 + 5 == 7

2 + 0 == 2

7 + 0 == 7

5 + 0 == 5

3 1 5 6 1 2

3 + 2 == 5

1 + 5 == 6

1 + 1 == 2

1 + 2 == 3

5 + 1 == 6

1 + 2 == 3

Hints:

  • Read the input numbers in array arr[].
  • Use nested loops to generate all pairs {a, b}, such that 0a < b < n.
  • Check whether arr[] contains the sum arr[a] + arr[b].
0
C# Fundamentals
krisiety avatar krisiety 11 Точки
Best Answer

Заповядай едно решение на C#, с булева променлива става по-лесно

https://pastebin.com/VY6THHNp

0