Професионална програма
Loading...
VTeneva avatar VTeneva 30 Точки

Additional Resources

Здравейте,

Предлагам да съберем на едно място малко допълнителни ресурси по материала от лекциите. 

1. High-School Maths

2. Basic Algebra

3. Linear Algebra

4. Calculus

5. Probability and statistics

  • jbstatistics - Покрива базови теми като разпределения, проверка на хипотези, ANOVA (дисперсионен анализ) и Хи-квадрат(chi-squared). Харесва ми, че има много достъпни примери, които използва за илюстрация на теорията.
  • Khan Academy Probability And Statistics  
  • Нещо мое, което може да бъде полезно за визуализиране на теоретичните разпределения. 

6. Statistics

7. Hypothesis testing

Тагове:
3
Math Concepts for Developers
georgitanev avatar georgitanev 5 Точки

1. High-School Maths

Визуален редактор за LATEX-а. Много е удобен и може да спести много време.

https://www.codecogs.com/eqnedit.php

 

 

0