Професионална програма
Loading...
chokokn avatar chokokn 0 Точки

Задача 1. Inside Volume

Здравейте!

Първа задача от Functions and Arrow Functions ми гърми на 1 и 5 тест.

Някой може ли да каже какви са тестовете???

Или защо гърми:

function insideVolume(input) {
  let x1 = 10, x2 = 50;
  let y1 = 20, y2 = 80;
  let z1 = 15, z2 = 50;
  input = input.map(Number);
  for (var i = 0; i < input.length; i+=3) {
    let x = input[i];
    let y = input[i + 1];
    let z = input[i + 2];
    if (x >= x1 && x <= x2) {
        if (y >= y1 && y <= y2) {
          if (z >= z1 && z <= z2) {
            console.log('inside');
          }
        }
      }
    else {
      console.log('outside');
    }
  }
}
0
JavaScript Advanced
PavelRunchev avatar PavelRunchev 8 Точки

Ето едно примерно решение...

function arrow(arr) {
  [x, y, z] = arr.splice(0, 3);
  console.log((x >= 10 && x <= 50)
    && (y >= 20 && y <= 80)
    && (z >= 15 && z <= 50) ? "inside" : "outside");

  if(arr.length !== 0) arrow(arr);
}
0