Професионална програма
Loading...
Primaxm avatar Primaxm 5 Точки

Problem 4 Snowwhite

Здравейте, колеги

Имам проблем със сортировката в тази задача. Написах я с вложени речници, написах я с обект, така и не можах да я излъжа да ми изпише сортирани резултатите. Моля някой да помогне с изписването на данните в правилен ред. :-)

Условие:

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/DownloadResource/2726

Моят код с речник:

https://pastebin.com/nJyxbMJi

Моят код с обект:

https://pastebin.com/M4YC5BLp

Тагове:
0
Fundamentals Module 26/05/2018 11:58:14
Vesso1980 avatar Vesso1980 485 Точки

Е, това е много готино с речниците и вътрешната филтрация!

0
antonfotev avatar antonfotev 3 Точки

Може ли да обясниш една подробност в синтаксиса на 34-35 ред.

.ThenByDescending(x => dwarfs.Where(y => y.Key.Split(':')[1] == x.Key.Split(':')[1])
  .Count()))


1. Поправи ме, ако логик-превода ми е грешен:

Подреди в низходящ ред по дължина на поредиците, образувани от съвпадащи втори половинки на ключовете.

Подреди в низходящ ред // ThenByDescending // по дължина на поредиците // dwarfs.(Критерии).Count()//, образувани от съвпадащи втори половинки на ключовете // Тоест (Критери), тоест: Where(y => y.Key.Split(':')[1]  == x.Key.Split(':')[1] )  //.

2. В израза:  y.Key.Split(':')[1]  == x.Key.Split(':')[1] не схващам напълно откъде (логически) идва променливата x.

 


 

0