Професионална програма
Loading...
AtillaOmer avatar AtillaOmer 13 Точки

7. * Letters Change Numbers

Забелязах, че има грешка в задачата. В условието никъде не е казано, че ще се подава команда "End" като вход, но в judge в тестовете на втория ред се подава "End". Ако не все още не е ще е добре да се поправи грешката.

0
Java Advanced 03/06/2018 11:36:13
Vesso1980 avatar Vesso1980 486 Точки

Предполагам, че не е описано в условието, защото там се казва, че входът идва на един ред и втори ред не би трябвало да се чете от програмата.

0
03/06/2018 12:08:51
AtillaOmer avatar AtillaOmer 13 Точки

Да или условието или тестовете в judge надявам се, да го поправят. Да не се заблуждават хората :)

0