Профил
Loading...
RoYaL avatar RoYaL Trainer 6845 Точки

Има разни библиотеки, но предвид факта, че не се поддържат ламбда изрази, а само анонимни функции използването им не е толкова приятно. Има една библиотека, която позволява да имитираш ламбди като низове, но губиш типизацията на ламбдата (много по-лесно е да направиш граматическа грешка в низ, който не се анализира от компилатор/интерпретатор). Ето я: https://github.com/mkloubert/phpLINQ

4
vkutov avatar vkutov 57 Точки

Интересно, 

Аз обаче искам да почна от по елементрарни неща

Например 

use \System\Linq;
$names = array("John", "Peter", "Joe", "Patrick", "Donald", "Eric");

$result = from('$name')->in($names)
            ->where('$name => strlen($name) < 5')
            ->select('$name');

ми гърми

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function from() in C:\xampp\htdocs\Lists\test.php on line 9

Коя библиотека тряба да сложа?

0
RoYaL avatar RoYaL Trainer 6845 Точки

Ами тази, която ти пратих. Буквално първите три реда от първия пример.

0
vkutov avatar vkutov 57 Точки

Да , извинвай:)

0