Софтуерно Инженерство
Loading...
boris2t avatar boris2t 1 Точки

Задача Party Time C#

Здравейте, това е задачата - https://imgur.com/a/ppNPNDO

Стигнах то тук:

using System;

class Program
    {
        static void Main()
        {
        var format = "dd-MM-yyyy";
        var input = Console.ReadLine();

        DateTime day = Convert.ToDateTime(input);
        DayOfWeek today = day.DayOfWeek;

        if (today == DayOfWeek.Friday || today == DayOfWeek.Saturday)
        {
            Console.WriteLine("Party night! Today is: {0}!", today);
        } else
        {
            Console.WriteLine("No party tonight! Today is: {0}", today);
        }
        }
    }

 

и получих някъкви точки от judge, но не пълни. Мисля, че е заради формата, но не знам как да го вкарам в кода.

Може ли някой да помогне?

0
Programming Basics with C#
Quake3 avatar Quake3 547 Точки

Здравей,

Ти обявяваш формата, но по-късно не го използваш. Замени:  DateTime day = Convert.ToDateTime(input);

с: DateTime day = DateTime.ParseExact(input, format, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);

Judge казва също, че: Party night! Today is: {0}! , не трябва да има "!".

Пример

0
boris2t avatar boris2t 1 Точки

Благодаря, аз се опитах да използвам ParseExact , за да вкарам и формата , но явно съм го правил по грешен начин, защото ми го подчертаваше нещо. Както и да е, сега работи правилно :)

0