Професионална програма
Loading...
vkutov avatar vkutov 57 Точки

06. Prime Checker от Methods ми дава лимит време

<?php

//Write a Boolean method IsPrime(n) that check whether a given integer number n is prime. Examples:
function isPrime($num)
{
     if($num==0||$num==1)
          return false;
     for ($k = 2; $k < $num; $k++)
        {
            if ($num % $k == 0) 
            {
               return false;
            }               
        }
        return true;
}
$number=readline();
if(isPrime($number))
{
    echo "True";
}
else
{
    echo "False";
}

Не виждам къде можфе да е грешката, идеи? Благодаря предварително!

Тагове:
0
Fundamentals Module
vkutov avatar vkutov 57 Точки

Идеята е добра, това поодобярва кода, но и първоначалния код е точен. Като му дам

for ($k = 2; $k <= sqrt($num); $k++) , вместо   for ($k = 2; $k < $num; $k++) 

ми даде 100 проц. 

0