Професионална програма
Loading...
andreiko489 avatar andreiko489 17 Точки

11. *Пресмятане с дати: Сума от дни. КАК?

Напишете програма, която въвежда две дати във формат "dd-MM-yyyy" и число N, и пресмята сумата от
дните на двете дати. Ако някое от числата от 1 до N се дели на 2 без остатък се добавя един ден в първата
дата
, ако числото се дели на 2 с остатък се добавя един ден във втората дата. След това се изчислява сумата от дните на двете дати.

Примерен вход и изход:
вход                     изход
10                         39
14-05-1998
15-10-1998

--------------------------------------

5                           26
31-07-1973
21-04-1985

--------------------------------------

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1015#9.

ВЪПРОС: Как да изкарам датата като число int от DateTime?

може ли някой да замести @@@@@ с липсващия код, защото аз не знам как :

using System;

namespace SumDays
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int N = int.Parse(Console.ReadLine());

            var date1 = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(), "dd-MM-yyyy", null);
            var date2 = DateTime.ParseExact(Console.ReadLine(), "dd-MM-yyyy", null);

            for (int i = 1; i <= N; i++)
            {
                if (i % 2 == 0)
                {
                    date1 = date1.AddDays(1);
                }
                else if (i % 2 != 0)
                {
                    date2 = date2.AddDays(1);
                }
            }

            int days1 = @@@@@ ;
            int days2 = @@@@@ ;

            Console.WriteLine(days1 + days2);
        }
    }
}

 

Тагове:
0
Programming Basics 08/07/2018 10:15:41
PeterArnaudov avatar PeterArnaudov 49 Точки
Best Answer

Здравей!

int days1 = date1.Day;
int days2 = date2.Day;

съответно за да ги събереш => int sum = days1 + days2;

А също така можеш директно: int sum = date1.Day + date2.Day;

0
andreiko489 avatar andreiko489 17 Точки

мерсажж

0