Професионална програма
Loading...
emiemi avatar emiemi 2 Точки

Exam preparation 22 July 2018 c# Programming basics

Здравейте,

някой има ли решение на задача 5. Bus, тъй като много се обърках и кода на никъде не е заради качащи се и слизаши пътниици. Много ще съм благодарна :) 

Условие : https://softuni.bg/downloads/svn/programming-basics/2018-02/Exam/Problem%2004%20-%20Bus.pdf

Тагове:
0
Programming Basics
MarianaNikolova avatar MarianaNikolova 13 Точки
Best Answer

Здравей, помествам моето решение, дано ти помогне!!

 

sing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bus
{
    class Bus
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // броят пътници в автобуса при потеглянето му -цяло число в интервала[1... 100] 
            // броят на спирките -цяло число в интервала[1…50] 
            // На следващите редове(равни на броят на спирките * 2) - броя на пътниците, които слизат и
            // броя на пътниците които се качват -цели числа в интервала[0…100

            // Също така, на всеки нечетен брой спирки се качват по двама проверяващи и слизат на четните спирки. 

            int numberPasengersStart = int.Parse(Console.ReadLine());
            int numberBusstop = int.Parse(Console.ReadLine()); ;
            var oddSumPasengers = 0;
            var evenSumPasengers = 0;
            var numberPasengerfinal = 0;


            for (int i = 1; i <= 2 * numberBusstop; i++)   // i - въвеждаме брой пътници, качват или слизат
            {
                int num = int.Parse(Console.ReadLine());   // стойност на въвеждането
                if (i % 2 == 0)                      // намира четните позиции
                {
                    evenSumPasengers = evenSumPasengers + num;   // сумата на числата от четни позиции - качващи се

                }

                else
                // тогава нечетните позиции са
                {
                    oddSumPasengers = oddSumPasengers + num;     // нечетни позиции - слизащи
                }

                numberPasengerfinal = numberPasengersStart + evenSumPasengers - oddSumPasengers;

            }


                if (numberBusstop % 2 != 0)                      // нечетните брой спирки
                {
                    numberPasengerfinal = numberPasengerfinal + 2 ;   // качват се двама проверяващи

                }

               // "The final number of passengers is: {брой пътници при пристигането}." 

            Console.WriteLine( "The final number of passengers is : " + "{0}", numberPasengerfinal);
           
            
        }
    }
}

0
emiemi avatar emiemi 2 Точки

Благодаря много, разбрах къде ми е разминаването. Много ми помогна това :)

0