Професионална програма
Loading...
vdjalov avatar vdjalov 13 Точки

Students by first and last name

Здравейте ,

имам проблем със втора задача Judge не ми е приема. Някой ако мойе да посъветва за що ще съм признателен:

линк: file:///C:/Users/OK/Downloads/07.%20Java-Advanced-Stream-API-Exercises.pdf
моето решение: https://pastebin.com/nAdnYsVG

Благодаря предварително!

Тагове:
0
Module: Java Advanced
vdjalov avatar vdjalov 13 Точки

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.function.Predicate;

public class exercise {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        
        BufferedReader bf = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        LinkedHashMap<String, String> names = new LinkedHashMap<String, String>();
                
            while(true){
                String input[] = bf.readLine().split("[ ]+");
                
                    if(input[0].equalsIgnoreCase("end")){
                        break;
                    }
                    
                    names.put(input[0] + " " + input[1], input[1]);
            }
                
                names.entrySet().stream().filter(sort()).forEach(a -> System.out.println(a.getKey())); 
    }

    private static Predicate<? super Entry<String, String>> sort() {
        
        return a -> a.getKey().charAt(0) < a.getValue().charAt(0);
    }

}
 

// Още един опит и judge пак казва не !

0