Софтуерно Инженерство
Loading...
Evelin.D avatar Evelin.D 29 Точки

Здравей,

 

Ето моя код...писан е на Java...реално като от по-голямото х извадиш по-малкото  х, ти се получава дължината на едната страна...Като от по-голямото у извадиш по-малкото у, ти се получава другата страна...По-голямото х (или у) от дадените две х1 и х2 (или у1 и у2), намираш с Math.max, a  по-малкото с Math.min. Надявам се това да е от помощ :)

 

package com.company;

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double x1 = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        double y1 = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        double x2 = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        double y2 = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

        double width = Math.max(x1, x2) - Math.min(x1, x2);
        double height = Math.max(y1, y2) - Math.min(y1, y2);

        DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.#########");
        System.out.println(decimalFormat.format(width * height));
        System.out.println(decimalFormat.format(2 * (width + height)));
    }
}
 

0
08/09/2018 21:04:59
Nlzlatkov avatar Nlzlatkov 0 Точки

Благодаря за отговорите момчета!

Това моето се нарича "да тичаш пред вятъра"...дълга история.

Много благодаря!:)

0