Професионална програма
Loading...
borisd29 avatar borisd29 0 Точки

Използване на променливи извън if statement

Здравейте, как бих могъл да използвам променлива извън if условието, защото го смята за несъществуващо, ако се използва извън него?

Моля да ми отговорите, защото няма да има начин да си реша задачата.

Лек и успешен ден!

0
Programming Basics
stoyanov7 avatar stoyanov7 70 Точки

Здравей,

Ако желаеш да използваш променлива извън if условието, тя трябва да бъде декларирана извън неговия скоуп.

Пример:

var foo = string.empty;

if (condition) 
{
   // some logic
}


Ако променливата бъде декларирана в скоупа на if условието, тя не може да бъде използвана извън него:
Пример:
 

if (condition) 
{
   var foo = string.empty;
}

foo = "test; // error


В тази статия доста добре обясняват скоупа на променливите:
http://www.blackwasp.co.uk/CSharpVariableScopes.aspx

Още примери може да намериш също така и в GitHub репото ми:
https://github.com/stoyanov7/SoftwareUniversity/tree/master/ProgramingBasics/SimpleConditionalStatements

0
borisd29 avatar borisd29 0 Точки

Благодаря много!

0