Професионална програма
Loading...
Simeon_Bakalov avatar Simeon_Bakalov 0 Точки

Когата въведе стойности, чиито сбор е 60 програмата нищо не връща

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace hello
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
           

            int first = int.Parse(Console.ReadLine());
            int second = int.Parse(Console.ReadLine());
            int third = int.Parse(Console.ReadLine());

            int sum = first + second + third;
            double one_minute = sum - 60;
            int two_minutes = sum - 120;


            if (sum >= 0 & sum < 60)
                if (sum < 10)
                    Console.WriteLine("0:0" + sum);
            else
                Console.WriteLine("0:" + sum);

            else if (sum > 60 & sum < 120)
            {

                if (one_minute >= 0 & one_minute < 10)
                    Console.WriteLine("1:0" + one_minute);
                else
                    Console.WriteLine("1:" + one_minute);
            }
            else if (sum > 120 & sum < 180)
            {
                if (two_minutes < 10)
                    Console.WriteLine("2:0" + two_minutes);
                else
                    Console.WriteLine("2:" + two_minutes);
            }
   

        }
    }
}

,предполагам че грешката е в защтрикованото, но не разбирам защо става така
 

Тагове:
0
C# OOP Basics
Martin000 avatar Martin000 115 Точки

Съмнявам се че това е задача в курса c# opp

 

0