Професионална програма
Loading...
m1hailp3tkov avatar m1hailp3tkov 0 Точки

2. Diagonal Difference, Runtime error

      int size = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[,] matrix = new int[size, size];
      int[] input = new int[size];
      int sumDiag1 = 0, sumDiag2 = 0;

      for(int i=0;i<size;i++)
      {
        input = Console.ReadLine().Split().Select(int.Parse).ToArray();
        for(int j=0;j<size;j++)
        {
          matrix[i, j] = input[j];
          if (i == j) sumDiag1 += matrix[i, j];
          if (size -1 - i == j) sumDiag2 += matrix[i, j];
        }
      }
      Console.WriteLine(Math.Abs(sumDiag1 - sumDiag2));

 

Този код минава Zero тестовете, всичко след това е Runtime Error в Judge.
За съжаление дори не мога да видя какъв exception хвърля, понеже не се случва в първите тестове.

0
C# Advanced
willystyle avatar willystyle 2130 Точки
Best Answer

Сложи .Trim() преди .Split()

0