Професионална програма
Loading...
d.stefanov avatar d.stefanov 4 Точки

6. Лодка за риболов

Здравейте, 

Имам проблем със задача 6 от вложени условни конструкции:

6. Лодка за риболов
Тони и приятели много обичали да ходят за риба, те са толкова запалени по риболова, че решават да отидат
на риболов с кораб. Цената за наема на кораба зависи от сезона и броя рибари.
Цената зависи от сезона:
 Цената за наем на кораба през пролетта е 3000 лв.
 Цената за наем на кораба през лятото и есента е 4200 лв.
 Цената за наем на кораба през зимата е 2600 лв.
В зависимост от броя си групата ползва отстъпка:
 Ако групата е до 6 човека включително – отстъпка от 10%.
 Ако групата е от 7 до 11 човека включително – отстъпка от 15%.
 Ако групата е от 12 нагоре – отстъпка от 25%.
Рибарите ползват допълнително 5% отстъпка ако са четен брой освен ако не е есен - тогава нямат
допълнителна отстъпка.
Напишете програма, която да пресмята дали рибарите ще съберат достатъчно пари.
Вход
От конзолата се четат точно три реда.
 Бюджет на групата – цяло число в интервала [1…8000]
 Сезон – текст 
 Брой рибари – цяло число в интервала [4…18]
Изход

Да се отпечата на конзолата един ред:
 Ако бюджетът е достатъчен:
"Yes! You have {останалите пари} leva left."
 Ако бюджетът НЕ Е достатъчен:
"Not enough money! You need {сумата, която не достига} leva."
Сумите трябва да са форматирани с точност до два знака след десетичната запетая.

Пробвах две решения:

  • https://pastebin.com/5SHiReqy Дава ми само 86/100 обаче тук наема съм го записал като дробно число
  • https://pastebin.com/SiZvLhNz 46/100 тук наемът е цяло число и съм добавил дроб discountedRent

Като проверих и двете действаха правилно. Някакви предложения?

Благодаря предварително :)

0
Programming Basics 04/10/2018 14:29:02
Carry avatar Carry 39 Точки

Здравей, мисля, че на 48 ред при 'if' проверката "if (budget > rent)" имаш грешка. Пробвай "if (budget >= rent)"

0
05/10/2018 00:09:28
d.stefanov avatar d.stefanov 4 Точки

Ахахахах, това изпуснато равно за втори път ми обръща каруцата така :D Благодаря много :)

0