Софтуерно Инженерство
Loading...
abetterman avatar abetterman 20 Точки

Exercises: Functions, Triggers and Transactions - задача 9. People with Balance Higher Than

Моля помогнете да си намеря грешката :

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE usp_get_holders_with_balance_higher_than(money_number INT(11))
BEGIN
SELECT first_name,last_name
FROM account_holders ah
JOIN accounts a
ON a.account_holder_id=ah.id
GROUP BY first_name
HAVING SUM(a.balance) > money_number
ORDER BY first_name,last_name,ah.id;
END $$

0
Databases Basics - MySQL
Sandanski avatar Sandanski 4 Точки

Здрасти,

Аз също имах проблем със сортирането. В условието се казва, че трябва да сортираме по име, фамилия и накрая по id, но така за Judge дава грешен резултат . Опитай с ORDER BY accounts.id

0
abetterman avatar abetterman 20 Точки

Не и така не става. И според мен има нещо объркано в условието на тази задача и това я прави много по-трудна от тези със звездичките. Защото трябва да наулучкваш какво judje иска, което в условието не е написано. Но как би го направил, ако това е тест4 или тест5 примерно, в които не виждаш какво се подава като данни?

0