Професионална програма
Loading...
Varto avatar Varto -1 Точки

05. Dance Hall--Проблем със задчата.

using System;

namespace ConsoleApp23
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var RoomLenghtMeter = double.Parse(Console.ReadLine());
            var RoomWidthMeter = double.Parse(Console.ReadLine());
            var WardrobeMeter = double.Parse(Console.ReadLine());

            var MeterInCm = 100;
            var AreaRommInCM = (RoomLenghtMeter * MeterInCm) * 
                               (RoomWidthMeter * MeterInCm);

            var WardrobeLenght = Math.Pow((WardrobeMeter * MeterInCm), 2);
            var BenchLenght = AreaRommInCM / 10;

            var FreeSpace = (AreaRommInCM - (WardrobeMeter + BenchLenght));

            var CountDancers = Math.Floor(FreeSpace / (40 + 7000));

            Console.WriteLine(CountDancers);
        }
    }
}

 

 

 

Не знам каква е грешката.По принцип на CountDancers трябва да излезе резултат 1592 ако въведа 50,25,2 но излиза 1598 не знам как мога да го оправя.

 

Тагове:
0
Programming Basics
diljana avatar diljana 90 Точки
Best Answer

Трябва да оправиш формулата:  var FreeSpace = (AreaRommInCM - (WardrobeMeter + BenchLenght)); като вместо WardrobeMeter използваш WardrobeLenght:

var FreeSpace = (AreaRommInCM - (WardrobeLenght + BenchLenght)); Така ще ти се получи резултата.

 

0
Varto avatar Varto -1 Точки

Мерси стана така 

0