Софтуерно Инженерство
Loading...
schanev avatar schanev 0 Точки

Scholarship C# Programming Basics 2018

Здравейте опитвам се да реша въпросната задача: 

Стипендии

Учениците могат да кандидатстват за социална стипендия или за стипендия за отличен успех. Изискване за социална стипендия - доход на член от семейството по-малък от минималната работна заплата и успех над 4.5. Размер на социалната стипендия - 35% от минималната работна заплата. Изискване за стипендия за отличен успех - успех над 5.5, включително. Размер на стипендията за отличен успех - успехът на ученика, умножен по коефициент 25.

Напишете програма, която при въведени доход, успех и минимална работнa заплатa, дава информация дали ученик има право да получава стипендия, и стойността на стипендията, която е по-висока за него.

Вход

Потребителят въвежда 3 числа, по едно на ред:

  1. Доход в лева - реално число в интервала [0.00..6000.00<]
  2. Среден успех -  реално число в интервала [2.00...6.00]
  3. Минимална работна заплата - реално число в интервала [0.00..1000.00]

Изход

  • Ако ученикът няма право да получава стипендия, се извежда:
  • You cannot get a scholarship!"
  • Ако ученикът има право да получава социална стипендия и тя е по-висока от стипендията за отличен успех:"You get a Social scholarship {стойност на стипендия} BGN"
  • Ако ученикът има право да получава стипендия за отличен успех и тя е по-висока или равнапо стойност на социалната стипендия за него:
  • "You get a scholarship for excellent results {стойност на стипендията} BGN"

Резултатът се закръгля до по-малкото цяло число.

Каквото и да правя не мога да взема повече от 87/100 за решението. което давам в Judge, може ли някой да посочи къде греша?

Това е решението ми: https://pastebin.com/pmAaQ52c

Бладогаря предварително!

Тагове:
0
Programming Basics with C# 18/10/2018 10:35:47
clipro avatar clipro 73 Точки
Best Answer

Здравей,

Според мен имаш две грешки:

  1. В условието за социална стипендия имаш изискване за успех по-голям от 4,50, а в кода си имаш >=
  2. Проверката ти за неполучаване на стипендия е невалидна - проверяваш дали едновременно ученикът има успех под 5,50 и средният доход на семейството е над МРЗ. Ако средният доход е под МРЗ, но оценката е между 4,50 и 5,50 той/тя има право на социална стипендия

Опитай да промениш логиката при липса на стипендия преди да прегледаш работещи решения на задачата.

Това е моето решение (100/100) ако все пак имаш нужда - https://pastebin.com/YYGu7Lw2

Успех!

1