Професионална програма
Loading...
slav.petkov avatar slav.petkov 26 Точки

[Programming-Basics]{Conditional Statements}Sum Seconds Problem

Здравейте, колеги,

въпреки че темата е за условни конструкции, бих желал да споделя своето решение на тази задача:

 

            var firstTime = int.Parse(Console.ReadLine());
            var secondTime = int.Parse(Console.ReadLine());
            var thirdTime = int.Parse(Console.ReadLine());

            var secondsSum = firstTime + secondTime + thirdTime;
            var minutes = secondsSum / 60;
            var seconds = secondsSum % 60;

            Console.WriteLine("{0}:{1:00}", minutes, seconds);

Когато разделим secondsSum на 60, получаваме броя на минутите, а когато вземем остатъка от делението на secondsSum с 60,

получаваме и броя на съответните секунди.

 

Бележки:

  • Операторът "/" връща цялата част при делението на две целочислени числа, например 124 / 60 ще даде ризултат 2.
  • Операторът "%" връща остатъа при деление на две целочислени числа, например 124 % 60 ще даде резултат 4.

 

Тагове:
10
Programming Basics 29/01/2016 22:09:31
Aleksandar.K avatar Aleksandar.K 3 Точки

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace sumSeconds
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double first = double.Parse(Console.ReadLine());
            double second =double.Parse(Console.ReadLine());
            double third = double.Parse(Console.ReadLine());
            double times = first + second + third;
            if(times<=9)
            {
                Console.WriteLine($"0:0{times}");
            }

            else if (times<= 59)
            {
                Console.WriteLine($"0:{times}");
            }           
            else if (times==60)
            {
                Console.WriteLine("1:00");
            }
            else if(times<=69)
            {
                Console.WriteLine($"1:0{times-60}");
            }
            else if(times<=119)
            {
                Console.WriteLine($"1:{times-60}");
            }
            else if (times==120)
            {
                Console.WriteLine("2:0");
            }
            else if (times<=129)
            {
                Console.WriteLine($"2:0{times-60-60}");
            }
            else if (times<=179)
            {
                Console.WriteLine($"2:{times-60-60}");
            }
            else if (times==180)
            {
                Console.WriteLine("3:00");
            }
            

        }
    }
}

Но мисля ,че като за Programming-Basics  решението на  chimev88  е най-подходящо!

0
26/10/2018 13:23:44