Професионална програма
Loading...
markovood avatar markovood 11 Точки

08. Anonymous Threat 90/100

Здравейте колеги моля някой по напреднал да ми погледне решението и да каже къде бъркам не мога да хвана мак точки на тази задача и това е, само тест 7 ми гърми, 100 пъти четох условието и си проверявах логиката без промяна...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _08._Anonymous_Threat
{
  public class Anonymous_Threat
  {
    public static void Main()
    {
      var input = Console.ReadLine().Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Select(x => x).ToList();

      string command = Console.ReadLine();
      while (command != "3:1")
      {
        string[] commandDetails = command.Split(' ');
        switch (commandDetails[0])
        {
          case "merge":
            int startIndex = int.Parse(commandDetails[1]);
            int endIndex = int.Parse(commandDetails[2]);
            if (startIndex < 0)
            {
              startIndex = 0;
            }
            else if (startIndex >= input.Count)
            {
              command = Console.ReadLine();
              continue;
            }

            if (endIndex >= input.Count)
            {
              endIndex = input.Count - 1;
            }

            input = Merge(input, startIndex, endIndex);
            break;
          case "divide":
            int index = int.Parse(commandDetails[1]);
            int partitions = int.Parse(commandDetails[2]); // range 0 - 100
            if (partitions == 0)
            {
              command = Console.ReadLine();
              continue;
            }

            Divide(input, index, partitions);
            break;
        }

        command = Console.ReadLine();
      }

      Console.WriteLine(string.Join(' ', input));
    }

    private static void Divide(List<string> input, int indexOfElementToDivide, int partitions)
    {
      string elementToDivide = input[indexOfElementToDivide];
      string dividedElement = "";
      if (elementToDivide.Length % partitions != 0)
      {
        // when division CANNOT make equal parts
        int lengthOfPartitions = elementToDivide.Length / partitions;
        int lengthOfLastPartition = lengthOfPartitions + (elementToDivide.Length % partitions);
        for (int i = 0; i < partitions - 1; i++)
        {
          dividedElement += elementToDivide.Substring(0, lengthOfPartitions);
          dividedElement += " ";
          elementToDivide = elementToDivide.Remove(0, lengthOfPartitions);
        }

        dividedElement += elementToDivide;
      }
      else
      {
        // when division CAN make equal parts
        int lengthOfPartitions = elementToDivide.Length / partitions;
        for (int i = 0; i < partitions; i++)
        {
          dividedElement += elementToDivide.Substring(0, lengthOfPartitions);
          dividedElement += " ";
          elementToDivide = elementToDivide.Remove(0, lengthOfPartitions);
        }
      }


      // collect all parts
      List<string> result = input;
      
      result.RemoveAt(indexOfElementToDivide);
      result.Insert(indexOfElementToDivide, dividedElement.TrimEnd());
      
      input = result.ToList();
    }

    private static List<string> Merge(List<string> input, int startIndex, int endIndex)
    {
      List<string> merged = input;

      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      for (int i = startIndex; i <= endIndex; i++)
      {
        sb.Append(input[i]);
      }

      merged.RemoveRange(startIndex, endIndex - startIndex + 1);
      merged.Insert(startIndex, sb.ToString());

      return merged.ToList();
    }
  }
}

линк към условието: https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/Sept-2018/CSharp/05-Lists/Exercise/05.%20Lists-Exercises.docx

Тагове:
0
Fundamentals Module 28/10/2018 01:11:43
VasilKostov avatar VasilKostov 136 Точки

Колега проблема ти е в Divide метода:

result.Insert(indexOfElementToDivide, dividedElement.TrimEnd());

Правилно разделяш дадения стринг, но по този начин - го добаваяш като стринг и листа продължава да ума същия брой елементи, но на теб ти се струва, че е правилно защото на нулевия тест divide-ваш само веднъж., но ако трябва да разделиш един от новополучените елементи, как ще стае? ;) Трябва да разделиш, този новополучен сринг и да го Insert-неш в стария List, на мястото на стринга, който си разделил, но като List от string-ове. Изпозувай InsertRange и ще се поучи нещо такова:

result.InsertRange(indexOfElementToDivide, dividedElement.Split(" ".ToCharArray(), StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList());

SplitOptions.Remove... ти трябва да премахнеш последния празен стринг, който преди това премахваше със TrimEnd, а може и предварително да Trim-неш края и да не буташ StringSplitOptions в Split-а.

Надявам се да е разбираемо, че не ме бива по обясненията ;) 

0
28/10/2018 14:57:18
captain76 avatar captain76 0 Точки

Здравей, Васил!

Не знам дали си помогнал на Марков, но на мен успя!

Благодаря ти!

0