Професионална програма
Loading...
Olya_Pancheva avatar Olya_Pancheva 0 Точки

Задача 8. Train the trainers

Здарвейте, колеги.

Имам проблем със задача № 8 Train the trainers от упражненията.

Това е моето решение:

import java.util.Scanner;

public class ex08_TrainTheTrainers {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int people = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String namePresent = scanner.nextLine();

    double averageGrade = 0;
    double gradeCounter = 0;
    double sumAverageGrade = 0;
    double sumGrade = 0;
    double allGrade = 0;

    while (!namePresent.equals("Finish")) {
      sumGrade = 0;
      for (gradeCounter = 1.00; gradeCounter <= people; gradeCounter++) {
        double grade = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

        sumGrade += grade;
        if (gradeCounter == people) {
          averageGrade = sumGrade / people;
          sumAverageGrade += averageGrade;
          
          break;
        }

      }
      if (!namePresent.equals("Finish")) {
        System.out.printf("%s - %.2f.%n", namePresent, averageGrade);

      }
      namePresent = scanner.nextLine();
    }
    if (namePresent.equals("Finish")) {

      double totalGrade = allGrade / gradeCounter;
      System.out.printf("Student's final assessment is %.2f.", totalGrade);
    }
  }
}

Проблемът е при изчисляването на totalGrade. 

Ако някой може да помогне ?!

 

Тагове:
0
Programming Basics with Java
yanmario avatar yanmario 58 Точки

Здравей,

C# карам но мога да ти помогна.

Добави във for цъкъла allGrade+= grade; за да ти брой всички оценки и добави в променливата.

Правиш един gradeCounter променлива и го слагаш във for цикъла gradeCounter++.

И от там си ги разделяш allGrade / gradeCounter да получиш общата оценка.

Ето моето решение на C# не е най-доброто но върши работа :) .https://pastebin.com/XDeTBZkS

Надявам се това да ти помогне.

0
28/10/2018 22:11:17
Olya_Pancheva avatar Olya_Pancheva 0 Точки

Благодаря много!

0
Simo86 avatar Simo86 29 Точки

Ето аз съм ти я оправил дава 100/100.

 

import java.util.Scanner;

public class TrainTheTrainers {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int people = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String namePresent = scanner.nextLine();
    
    double averageGrade = 0;
    double gradeCounter = 0;
    double counter = 0;
    double sumGrade = 0;
    double allGrade = 0;
    while (!namePresent.equals("Finish")) {
      sumGrade = 0;
      for (gradeCounter = 1.00; gradeCounter <= people; gradeCounter++) {
        double grade = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        
        allGrade += grade;
        sumGrade += grade;
        counter++;
        if (gradeCounter == people) {
          averageGrade = sumGrade / people;
          break;
        }
      }
      if (!namePresent.equals("Finish")) {
        System.out.printf("%s - %.2f.%n", namePresent, averageGrade);
      }
      namePresent = scanner.nextLine();
    }
    if (namePresent.equals("Finish")) {

      double totalGrade = allGrade / counter;
      System.out.printf("Student's final assessment is %.2f.", totalGrade);
    }
  }
}0
Bars1967 avatar Bars1967 9 Точки

"От конзолата на първият ред се прочита броят на хората в журито n - цяло число в интервала [1…20]"

Условието за ограничен брой съдии не е спазено, не са се сетили да го включат в проверката, иначе щеше да гръмне.

0