Професионална програма
Loading...
VulioRaikov avatar VulioRaikov 5 Точки

On Time for the Exam - мако помощ 56/100

56/100 помощ малко

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace On_Time_for_the_Exam
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int hourОfЕxamination = int.Parse(Console.ReadLine());
            int minuteExam = int.Parse(Console.ReadLine());
            int hourOfArrival = int.Parse(Console.ReadLine());
            int minuteOfArrival = int.Parse(Console.ReadLine());

            int Student = 0;

            double sumExamination = (hourОfЕxamination * 60) + minuteExam;
            double sumArrival = (hourOfArrival * 60) + minuteOfArrival;
            double totalMinutes = sumExamination - sumArrival;
            TimeSpan result = TimeSpan.FromMinutes(totalMinutes);

           

            if (totalMinutes > 0 && totalMinutes <= 30)
            {
                Console.WriteLine($"On time {result.ToString("mm")} minutes before the start");
            }
            else if (totalMinutes > 30)
            {
                Console.WriteLine($"Early {result.ToString("h\\:mm")} hours before the start");
            }
            else if (totalMinutes < 0 && totalMinutes > 59)
            {
                Console.WriteLine($"Late {result.ToString("mm")} minutes after the start");
            }
            else if (totalMinutes == 0)
            {
                Console.WriteLine("On time");
            }
            else if (totalMinutes < 60 )
            {
                Console.WriteLine($"Late {result.ToString("h\\:mm")} hours after the start");
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Programming Basics
clipro avatar clipro 73 Точки

След тази проверка

else if (totalMinutes > 30)

вече нищо не се случва. Всяко време над 30 минути е true при тази проверка и останалите изобщо не се изпълняват

else if (totalMinutes < 0 && totalMinutes > 59)

тези две условия няма как да са едновременно валидни. 

Оттук нататък нещо логиката изцяло ми се губи

0