Професионална програма
Loading...
RumenGanev avatar RumenGanev 0 Точки

06. Cake

Пускам задачата в Judge но ми дава само 92/100т. 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace homework1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //int a = int.Parse(Console.ReadLine());
            //string favouriteBookName = Console.ReadLine();
            int cakeWidth = int.Parse(Console.ReadLine());
            int cakeLength = int.Parse(Console.ReadLine());

            int wholeCake = cakeLength * cakeWidth;
            int piecesTaken = 0;

            string pieces = Console.ReadLine().ToUpper(); 

            while (pieces != "STOP")
            {
                piecesTaken = int.Parse(pieces);
                wholeCake = wholeCake - piecesTaken;

                if (wholeCake <= 0)
                {
                    Console.WriteLine("No more cake left! You need {0} pieces more.", Math.Abs(wholeCake));
                    break;
                }
                pieces = Console.ReadLine();
            }
            if (pieces == "STOP")
            {
                Console.WriteLine("{0} pieces are left.", wholeCake);
            }
            
        }
    }
}


Благодаря за помощта предварително.

Тагове:
0
Programming Basics with C#
plamenpik avatar plamenpik 31 Точки

Махни равното в тази проверка if (wholeCake <= 0)  и би трябвало да мине 100/100. И както каза колегата вътре в while-a като четеш също е добре да бъде ToUpper().

0
08/11/2018 16:42:37
RumenGanev avatar RumenGanev 0 Точки

Така стана, благодаря.

0