Професионална програма
Loading...
andreiko489 avatar andreiko489 17 Точки

Left to Right problem

втора задача от тук:

https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/Sept-2018/CSharp/02-Data-Types-and-Variables/More%20Exercise/02.%20Data-Types-and-Variables-More-Exercises.docx

judge: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1271#1

моя код с умишлено избягване на масиви: https://pastebin.com/yvNCdHXY

 

judge дава само 25/100

Може ли някой да ми помогне да оправим кода?

Тагове:
-1
Fundamentals Module
Ljubo6 avatar Ljubo6 21 Точки

Ето едно елегантно решение.Отговора трябва да е положително число и трябва while( currentNum != 0) , а не  while( currentNum > 0)  за да се включат и отрицателните числа.

https://pastebin.com/1rweVkXk

0