Професионална програма
Loading...
Maver avatar Maver 5 Точки

Проблем със задача от упражнения "Условни конструкции" зад.9 World swimming record!

Здравейте,

    Това е кодът, които въвеждам в Judge и ми дава само 50%. Двете проверки дадени в условието на самата задача ми се принтират вярно, но не виждам проверките на judge за да си видя къде греша.

import java.util.Scanner;
public class WorldSwimingRecord {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    double record = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double dist = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double secPermt = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double time = dist*secPermt;
    double adds = Math.round(dist/15);
    double addsec = adds*12.5;
    double totalTime = time + addsec;
    double end = totalTime - record;

    if (totalTime > record) {
      System.out.printf("No, he failed! He was " + "%.2f", end);
      System.out.println(" seconds slower.");
    }else {
      System.out.printf("Yes, he succeeded! The new world record is " + "%.2f", totalTime);
      System.out.println(" seconds.");
    }
   }
  }
Тагове:
0
Programming Basics with Java
joroai avatar joroai 17 Точки

решение  https://pastebin.com/S9XFPAa2

0