Професионална програма
Loading...
Galin.P87 avatar Galin.P87 44 Точки

[More exercises] Technologies Fundamentals C# - Dictionaries, Lambda and LINQ - Problem{1} - Ranking

Здравейте колеги,

Имам нужда от помощ. Не мога да разбера къде гърми последния тест на решението ми?

https://pastebin.com/LqA1urL8

Условието на задачата:

https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/Sept-2018/CSharp/06-Dictionaries/More%20Exercise/06.%20Dictionaries-More-Exercises.docx

0
Programming Fundamentals 03/12/2018 22:23:49
Ljubo6 avatar Ljubo6 21 Точки

И аз се възползвах от съвета на колегата.Ето и моето решение:

https://pastebin.com/NejsvvLu

0
kalojan avatar kalojan 9 Точки
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Reflection.Metadata;
using System.Reflection.Metadata.Ecma335;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Threading;

namespace Sets_and_Dictioanries
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var passwordsForContests = new Dictionary<string, string>();
      var contests = new SortedDictionary<string, Dictionary<string, int>>();
      var totalPoints = new Dictionary<string, int>();

      var bestPoints = int.MinValue;
      var bestUser = string.Empty;

      while (true)
      {
        var input = Console.ReadLine();
        if (input == "end of contests")
        {
          break;
        }
        var inputParts = input.Split(":");

        var contest = inputParts[0];
        var password = inputParts[1];

        if (!contests.ContainsKey(contest))
        {
          passwordsForContests[contest] = password;
        }

      }

      while (true)
      {
        var input = Console.ReadLine();
        if (input == "end of submissions")
        {
          break;
        }
        var inputParts = input.Split("=>");
        var contest = inputParts[0];
        var password = inputParts[1];
        var username = inputParts[2];
        int points = int.Parse(inputParts[3]);


        if (!passwordsForContests.ContainsKey(contest) || !passwordsForContests.ContainsValue(password))
        {
          continue;
        }
        else
        {
          if (!contests.ContainsKey(username))
          {
            contests[username] = new Dictionary<string, int>();
            contests[username].Add(contest, points);
            totalPoints.Add(username, points);

          }
          else
          {
            if (contests[username].ContainsKey(contest))
            {
              if (contests[username][contest] < points)
              {
              contests[username][contest] = points;
              totalPoints[username] += points;
              }
            }
            else if (!contests[username].ContainsKey(contest))
            {
              contests[username].Add(contest, points);
              totalPoints[username] += points;
            }
          }
        }
      }

      foreach (var points in totalPoints)
      {
        if (bestPoints < points.Value)
        {
          bestPoints = points.Value;
          bestUser = points.Key;
        }
      }

      Console.WriteLine($"Best candidate is {bestUser} with total {bestPoints} points.\nRanking:");

      foreach (var user in contests)
      {
        Console.WriteLine(user.Key);
        foreach (var contest in user.Value.OrderByDescending(x=>x.Value))
        {
          Console.WriteLine($"# {contest.Key} -> {contest.Value}");
        }
      }

    }
  }
}

Цял ден си блъсках главата и все 60/100. Малко помощ?

0