Най-задълбочената програма по софтуерно инженерство в България
Loading...
badsector avatar badsector 18 Точки

JavaScript basics, tailoringWorkshop, toFixed

Здравейте. Явно нещо не схващам каква е ситуацията с toFixed. Решавам задача Tailoring Workshop от домашното за курса и според Judge системата кодът е верен. Но там има едни нулеви тестове, като един от тях дава грешен резултат. Според зададените данни в този нулев тест, отговорът 351.315 трябва да се закръгли до два знака след нулата. Judge очаква отговор 351.32, а моят код, който е на снимката, връща отговор 351.31. Нали toFixed би трябвало да закръглява нагоре, когато числото е 5, т.е. 351.315 би трябвало да се закръгли на 351.32? Защо го закръгля на 351.31? Друго странно нещо забелязах, когато пробвам да закръгля 351.3151 до два знака, получава се 351.32. Може ли някакво разяснение по въпроса, включително в следващата лекция? Благодаря.

kerim.nizamov avatar kerim.nizamov 8 Точки

function workshop(input) {

let tables = Number(input.shift());

let tableLenght = Number(input.shift());

let tableWidth = Number(input.shift());

 

let totalAreaOfTableCovers = tables * ((tableLenght + 2 * 0.30) * (tableWidth + 2 * 0.30));

let totalAreaOfTableCarpets = tables * ((tableLenght/2)*(tableLenght/2));

 

let priceUSD = (totalAreaOfTableCarpets * 9) + (totalAreaOfTableCovers * 7);

let priceBGN = priceUSD * 1.85;

 

console.log(`${priceUSD.toFixed(2)} USD`);

console.log(`${priceBGN.toFixed(2)} BGN`);

 

}

 

 

Пробвай с моя код при мен си закръгля нагоре !

0