Професионална програма
Loading...
Maria999 avatar Maria999 1 Точки

C/C++ програмиране на Linux

Здравейте, 

от къде мога да прочета за следните подточки както и от къде мога да намеря примерни програми свързани с подточките? 


1. Структура на файловата система на ОС. Защита на файлове и директории. Права на достъп.
2. Операции за вход-изход. Логическа и функционална структура на системата за входизход.
3. Системни изисквания за вход-изход. Програмиране на операциите за вход-изход.
4. Работа с потребителски дескриптори. Специални файлове.
5. Буферирани операции за вход-изход.
6. Библиотечни функции за вход-изход.
7. Управление на процесите. Създаване на процес. Изпълнение на потребителска програма.
8. Контекст на процеса. Завършване на процес.
9. Средства и методи за взаимодействие на процесите. Сигнали. Синхронизация посредством сигнали.
10. Неименовани и именовани канали. Вэаимодействие на процесите посредством канали.
11. Механизми на IPC. Съобщения. Взамодействие на процесите посредством съобщения.
12. Обща памет. Взаимодействие на процесите чрез обща памет.
13. Семафори. Реализация на взаимноизключващ достъп посредством семафори.
14. Сокети. Отдалечена междупроцесна комуникация. 

 

т.е. трябва ми инфо за - файлове, сигнали, канали, IPC, сокети, семафори, процеси + примерни сорс кодове

Тагове:
0
Linux Курсове