Софтуерно Инженерство
Loading...
ivodn avatar ivodn 1 Точки

Проблем със задача 9 - Scholarship от Conditional Statements - Exercise

Здравейте,

имам проблем със задача 9 - Scholarship от Conditional Statements - Exercise. Judje ми дава 93/100 като грешката е при тест 14, но не показва какъв е входа и какъв изход очаква. Това е кода, езика е C#.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Scholarship
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double income = double.Parse(Console.ReadLine());
            double averageRating = double.Parse(Console.ReadLine());
            double minimalSalary = double.Parse(Console.ReadLine());

            double socialScholarship = 0.0;
            double ratingScholarship = 0.0;

            if (income < minimalSalary && averageRating > 4.5)
            {
                socialScholarship = minimalSalary * 0.35;
            }
            else
            {
                socialScholarship = socialScholarship;
            }

            if (averageRating > 5.5)
            {
                ratingScholarship = averageRating * 25;
            }
            else
            {
                ratingScholarship = ratingScholarship;
            }

            if (socialScholarship > 0.0 && ratingScholarship == 0.0)
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {Math.Floor(socialScholarship)} BGN");
            }
            else if (ratingScholarship > 0.0 && socialScholarship == 0.0)
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {Math.Floor(ratingScholarship)} BGN");
            }
            else if (ratingScholarship > 0.0 && socialScholarship > 0.0 && ratingScholarship > socialScholarship)
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {Math.Floor(ratingScholarship)} BGN");
            }
            else if (ratingScholarship > 0.0 && socialScholarship > 0.0 && ratingScholarship < socialScholarship)
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {Math.Floor(socialScholarship)} BGN");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("You cannot get a scholarship!");
            }
        }
    }
}
 

Aко някой може да помогне ще съм благодарен!

ivodn:
Намерено решение!
ivodn avatar ivodn 1 Точки

Направих някои корекции - закръглям при самото пресмятане, не при изписването на конзолата и добавих едно равно за случая, в който стипендията за успех е равна на социалната стипендия, но резултатът е същия.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Scholarship
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double income = double.Parse(Console.ReadLine());
            double averageRating = double.Parse(Console.ReadLine());
            double minimalSalary = double.Parse(Console.ReadLine());

            double socialScholarship = 0.0;
            double ratingScholarship = 0.0;

            if (income < minimalSalary && averageRating > 4.5)
            {
                socialScholarship = Math.Floor(minimalSalary * 0.35);
            }
            else
            {
                socialScholarship = socialScholarship;
            }

            if (averageRating > 5.5)
            {
                ratingScholarship = Math.Floor(averageRating * 25);
            }
            else
            {
                ratingScholarship = ratingScholarship;
            }

            if (socialScholarship > 0.0 && ratingScholarship == 0.0)
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {socialScholarship} BGN");
            }
            else if (ratingScholarship > 0.0 && socialScholarship == 0.0)
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {ratingScholarship} BGN");
            }
            else if (ratingScholarship > 0.0 && socialScholarship > 0.0 && ratingScholarship >= socialScholarship)
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {ratingScholarship} BGN");
            }
            else if (ratingScholarship > 0.0 && socialScholarship > 0.0 && ratingScholarship < socialScholarship)
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {socialScholarship} BGN");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("You cannot get a scholarship!");
            }
        }
    }
}
 

0
24/01/2019 12:43:06
ivodn avatar ivodn 1 Точки

Открих си грешката - забравил съм да включа, че оценката освен > 5.5 може и да е равна за стипендия за успех!

0