Професионална програма
Loading...
Desislava011 avatar Desislava011 0 Точки

1.Sort Numbers

Здравейте! Някой може ли да ми помогне? Judge ми дава 60/100 .. Благодаря предварително!

Условие -->

1. Sort Numbers
Read three real numbers and sort them in descending order. Print each number on a new line.
Examples
Input Output
2
1
3

3
2
1
-2
1
3

3
1
-2

0
0
2

2
0
0

 

Моя код:

using System;

namespace ConsoleApp14
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            double a = double.Parse(Console.ReadLine());
            double b = double.Parse(Console.ReadLine());
            double c = double.Parse(Console.ReadLine());
            double x = 0;

            if (b<a)
            {
                x = a;
                a = b;
                b = x;
            }
            else if(c<a)
            {
                x = c;
                c = a;
                a = x;
            }
            else if(c<b)
            {
                x = c;
                c = b;
                b = x;
            }
            else if(a==b)
            {
                x = a;
                a = b;
                b = x;
            }
            else if(a==c)
            {
                x = a;
                a = c;
                c = x;
            }
            else if(b==c)
            {
                x = b;
                b = c;
                c = x;
            }
            Console.WriteLine(c);
            Console.WriteLine(b);
            Console.WriteLine(a);
        }
    }
}

Тагове:
0
Fundamentals Module
VasilK avatar VasilK 39 Точки

С loop и array:

import java.util.*;

public class Sort_Numbers {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int[] array = {0,0,0};
        for ( int i = 0; i <= 2; i++) {
            int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
            array[i] = n*-1;
        }

        Arrays.sort(array);

        for ( int x = 0; x <= 2; x++) {
            System.out.println(array[x] * -1 );
        }

    }

}

0
KlimentHristov avatar KlimentHristov 56 Точки

Голям си, с тези масиви как решаваш задачите толкова малко код супер.

Аз още влизам в някакви цикли и иф елсове 1 час :).

+1 !

-1