Професионална програма
Loading...
Ceco82 avatar Ceco82 1 Точки

Programming Basic with JavaScript

Някой може ли да покаже примерно решение на задача 3 - "Лятно Облекло" от упражнение с вложени условни конструкции.

Благодаря предварително.

Тагове:
0
Programming Basics
KaterinaTaneva avatar KaterinaTaneva 9 Точки

здравей,

 

function summerOutfit(input) {
   let degrees = Number(input.shift());
   let timeOfDay = input.shift();

   let outfit ;
   let shoes ;

   if (10 <= degrees && degrees <= 18){
       if (timeOfDay === 'Morning'){
           outfit = 'Sweatshirt';
           shoes = 'Sneakers';
       } else if(timeOfDay == 'Afternoon'){
           outfit = 'Shirt';
           shoes = 'Moccasins';
       } else if (timeOfDay == 'Evening'){
           outfit = 'Shirt';
           shoes = 'Moccasins';
       }
   } else if (18 < degrees && degrees <= 24){
       if (timeOfDay == 'Morning'){
           outfit = 'Shirt';
           shoes = 'Moccasins'
       } else if(timeOfDay === 'Afternoon') {
           outfit = 'T-Shirt';
           shoes = 'Sandals'
       } else if (timeOfDay == 'Evening'){
        outfit = 'Shirt';
        shoes = 'Moccasins'

       }
   } else {
       if (timeOfDay == 'Morning'){
           outfit = 'T-Shirt';
           shoes = 'Sandals';
       }else if(timeOfDay == 'Afternoon'){
           outfit = 'Swim Suit';
           shoes = 'Barefoot'
       } else {
           outfit = 'Shirt';
           shoes = 'Moccasins'
       }
   } console.log(`It'\s ${degrees} degrees, get your ${outfit} and ${shoes}.`)

}

0
Ceco82 avatar Ceco82 1 Точки

Благодаря много.

0