Професионална програма
Loading...
Meriam2 avatar Meriam2 3 Точки

Задача World Swimming Record

Здравейте! 

Опитвам се от 2 часа да реша тази задача. Дава ми 20 точки и очевидно проблема е при закръглянето, но не мога да си го намеря сама. Моля за помощ!

 

using System;

namespace ConsoleApp18
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double worldRecord = double.Parse(Console.ReadLine());
            double meters = double.Parse(Console.ReadLine());
            double timePerMeter = double.Parse(Console.ReadLine());
            double timeWithoutDelay = (meters * timePerMeter);
            double delay = Math.Floor(meters / 15 )* 12.5;
            double ivansTime = timeWithoutDelay + delay;
            double notEnoughTime = Math.Abs(worldRecord - ivansTime);
            if (worldRecord > ivansTime)
            {
                Console.WriteLine($"Yes, he succeeded! The new world record is {ivansTime:f2} seconds.");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"No, he failed! He was {notEnoughTime:f2} seconds slower.");
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Programming Basics with C#
chrisi2712 avatar chrisi2712 271 Точки

На мен вашето решение ми дава 100/100 точки

0
Meriam2 avatar Meriam2 3 Точки

Явно проблемът е технически. Много благодаря!:)

1