Професионална програма
Loading...
konstantin_zarev93 avatar konstantin_zarev93 0 Точки

Проблем със задача Greater Number

Здравейте ето кода ми.

Да се напише програма, която чете две цели числа въведени от потребителя и отпечатва по-голямото от двете.

 

namespace Greater_Number
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            int num2 = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
            if (num1>num2)
     {
            Console.WriteLine(num1);
        
            }
    else
    {

    }
       Console.WriteLine(num2);

        }
    }

}
 

 

 

Тагове:
0
Module: C# Advanced
knoteva avatar knoteva 1089 Точки

Здравей,

Погледни си къдравите скоби.

1. Тази след "int num2 = int.Parse(Console.ReadLine());" е излишна.

2, " Console.WriteLine(num2);" е извън else.

0